"> آرادمانی : استارت آپ - گروه طراحی اپلیکیشن و نرم افزار آرادمانی
شماره تماس: 02188888888
Email : info@aradmaniapps.ir

آرادمانی : استارت آپ

آرادمانی : استارت آپ
آرادمانی : استارت آپ

استارتاپ- کارآفرینی – شرکت های استارتاپی مجموعه استارتاپ– کارآفرینی آرادمانی  پایان سال هزار و سیصد و نود و هشت آغاز بکار نموده و

با بهره گیری از امکانات و روابط گسترده ایی که در سراسر کشور طی فعالیت های خود

در سالیان گذشته بدست آورده است قصد آن دارد تا تمامی حوزه های فعالیت اقتصادی

تولیدی ، خدماتی و تجاری را پوشش دهد. فعالیت اصلی ما برندینگ و بازاریابی دیجیتال خواهد بود.

ما در تحقق اهداف برنامه ریزی شده خود از پشتیبانی صدها وب سایت و شبکه های اجتماعی بهره خواهیم برد.

در سه ماهه اول سال جدید تمامی مساعی خود را در جهت جذب نیروهای تحصیل کرده

و کار آمد بکار خواهد برد و در همین راستا به زودی آگهی استخدام و جذب نیرو منتشر خواهد شد.

گروه با دارا بودن شرکتها و دفاتر متعدد و با اتکا به نیروهای انسانی مدیر ، مدبر و کارامد

قابلیت پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را دارا بوده ،

امکانات خود را صرف بهبود ، گسترش و ثمربخش نمودن فعالیتهای اقتصادی تولیدکنندگان ، نوآوران ، مخترعین و مبدعین کشور می نماید.

نظر به وفور استعدادهای جوان در کشور گروه شک ندارد با توجه به تجربه و اندوخته گذشته

خود میتواند عامل موثری در هم افزایی قابلیت ها و ظرفیت های نسل کوشا و کارآفرین کشور بوده به آنان مدد رساند.