"> تبلیغات - گروه طراحی اپلیکیشن و نرم افزار آرادمانی
شماره تماس: 02188888888
Email : info@aradmaniapps.ir

تبلیغات

جهان و صنعت معاصر بدون تبلیغات قابل تصور نیست . تبلیفات با قرار گرفتن بین عرضه کنندگان کالا و خدمات با مصرف کننده بر سلیقه او اثر گذارده و ذهن او را به سمت خرید کالا یا خدمات خاص جهت دهی میکند . تنوع ابزارهای تبلیغاتی نشانگر این واقعیت است که ذهن میتواند تحت تاثیر داده های مختلف امیال فرد را به سمت این یا ان کالا یا خدمات هدایت کند.

هدف ما در آرادمانی ساماندهی تبلیغات سالم ، هدفمند و اثرگزار با در نظر گرفتن منافع و مصالح طرفین رابطه عرضه کننده و بهره بردار نهایی ست .

در این راستا ما با اتکا به وب سایت های مختلف گروه و شبکه های احتماعی بسیار میتوانیم نقش تعیین کننده ایی ایفا کنیم .