"> طراحی گرافیکی - گرافیک - طراحی -graphic design -designer
شماره تماس: 02188888888
Email : info@aradmaniapps.ir

طراحی گرافیکی

طراحی گرافیکی – گرافیک – طراحی –graphic design  در مورد ارتباطات است

مهارت های ارتباطی خوب بخش مهمی از ابزار ابزار طراح است.

تهیه تصاویر زیبا بسیار زیباست ، اما مهمترین قسمت از روند طراحی گرافیک قبل از

اینکه حتی قلم را روی کاغذ بگذارید اتفاق می افتد. طراحان باید نیاز مشتری را تفسیر کنند.

در شیلینگتون ، ما نحوه گوش دادن ، تحقیق ، توسعه مفاهیم و تعادل بین زیبایی شناسی و عملکرد را آموزش می دهیم.