"> فرم استخدام - گروه طراحی اپلیکیشن و نرم افزار آرادمانی
شماره تماس: 02188888888
Email : info@aradmaniapps.ir

فرم استخدام

گستردگی فعالیت های  آرادمانی تا حدی ست که میتوان طیف متنوعی از نیازهای استخدامی را تصور کرد .

 به مثابه استارت آپی نوپا قابلیت جذب مدیران ، متخصصان و نیروهای انسانی زیادی را در اشکال مختلف همکاری دارا میباشد.

متقاضیان و واجدین شرایط میتوانند رزومه خور را از طریق ایمیل زیر جهت بررسی در اختیار آرادمانی قرار دهند .